2020 is door corona heel anders verlopen dan 2015 dit was het jaar van de groene vrijwilliger, toen zetten we elke maand een vrijwilligersgroep in het zonnetje. De vrijwilligers stopte uiteraard niet daarom gaan we door met fotoreportages van al die onmisbare mensen die zich inzetten voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving.

 

Het vrijwilligerswerk is inmiddels onmisbaar. Veel plant- en diersoorten zijn er van afhankelijk. De werkzaamheden van de groene vrijwilligers variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en van het maaien van orchideeënlandjes tot het tellen van beverburchten.

Klik op diapresentatie voor een impressie

klik op afbeelding

 Swifterbant

Biddinghuizen 

Oeverzwaluwen Beheer en onderzoek 

Weidevogelbeschermers 

Promotieteams 

Soortenzoekdag

Soortenbeheer

Vrijwilligersdag 2015

Lelystad

natuurwerkdag

Natuurwerkdag

natuurwerkdag

Broeihoop keren

natuurwerkdag

Hoogstambrigade

natuurwerkdag

Wilgenknotters